UA-128574582-4

Telif

Kitâb-ı müstetâb

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 652
Eser Adı Kitâb-ı müstetâb
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1030'dan Sonra
Vefat Tarihi Miladi 1620'den sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Fatih
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03514-001
Varak Numarası 72 vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı haz. Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar (içinde), Yaşar Yücel, Ankara: TTK (Türk Tarih Kurumu) Yayınları, 1988.
Eserin Çevirisi: Türkçe haz. Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar (içinde), Yaşar Yücel, Ankara: TTK(Türk Tarih Kurumu) Yayınları, 1988.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Hicrî 1030’lu yıllarda Sultan II. Osman’a ithafen kaleme alınan eser devletin içinde bulunduğu sıkıntıları ve düzenin fesadını işleyen kitaplar arasındadır. Müellifi belli olmamakla birlikte eserin Sultan II. Osman’a takdimi dolayısıyla onun 17. yüzyılda yaşamış biri olup; eserdeki görüşlerinden hareketle de onun devlet içi düzenin fesadı ile bunların ıslahı ve devletin birliği için çözümler üreten entellektüel zümre arasında yer alanlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Müellif bu eserinde düzenin sıkıntısının ilk izlerinin Kanûnî döneminde görüldüğünü iddia ederek tam anlamıyla da III. Murad döneminde başladığını dile getirmektedir. Bu sıkıntıların çözümünü ise padişah otoritesinin ve askerî düzenin ıslah edilip yeniden canlandırılmasında görür. Eser toplamda on iki bölüm ve bir "zeyl"den müteşekkildir.
Eserin Telif Tarihi 1030H'li yıllar.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, Kitâb-ı Müstetâb, Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi‘i’l-Mü’minîn, Hırzü’l-Mülûk, Ankara, 1988; M. Orhan Çolak, "İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyografyası", TALİD, (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2003, 339-378) s. 364.)
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü