UA-128574582-4

Telif

Hüsnü's-sülûk fî ma'rifeti âdâbi'l-mülk ve'l-mülûk

Yazar : Ahmed b. Ahmed el-Feyyûmî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 641
Eser Adı Hüsnü's-sülûk fî ma'rifeti âdâbi'l-mülk ve'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Ahmed el-Feyyûmî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Ahmed el-Feyyûmî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1101
Vefat Tarihi Miladi 1690
Dil arapça
Koleksiyon Adı Vahit Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 1201
Varak Numarası 33 vr.
Eserin Türü Telif
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh