UA-128574582-4

Telif

et-Teysîr fî ahkâmi't-ta'sîr

Yazar : Ahmed el-Müceylidî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 639
Eser Adı et-Teysîr fî ahkâmi't-ta'sîr
Müellif Tam Künyesi Ahmed el-Müceylidî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed el-Müceylidî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1094
Vefat Tarihi Miladi 1683
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 246, s. 208.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh