UA-128574582-4

Telif

el-Gusûnü'l-meyyaseti'l-yânia bi-edilleti ahkâmi's-siyâse

Yazar : Ahmed b. Abdullah es-San'ânî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 631
Eser Adı el-Gusûnü'l-meyyaseti'l-yânia bi-edilleti ahkâmi's-siyâse
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Abdullah es-San'ânî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Abdullah es-San'ânî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1080
Vefat Tarihi Miladi 1670
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Eymen Abdülcabir el-Buhayri, Dârü’l-Âfâki’l-Arabiyye, Kahire, 2001.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel