Telif

Letâ'ifü'l-ezhâr ve lezâ'izü'l-esmâr

Yazar : Abdülmecid Sivâsî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 618
Eser Adı Letâ'ifü'l-ezhâr ve lezâ'izü'l-esmâr
Eserin Anılan Diğer İsimleri Nesâyih-i Mülûk
Müellif Tam Künyesi Abdülmecid Sivâsî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdülmecid Sivâsî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1049
Vefat Tarihi Miladi 1639
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Mihrişah Sultan
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 255
Varak Numarası 328
Hattat-Müstensih Mehmed b. Ahmed Bursalı
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Sultan I. Ahmed'in emri üzerine kaleme alınan ve daha çok dînî-ahlâkî siyasî konulara ve bunlarla ilgili çeşitli nasihatlere yer veren bir kitaptır. Eserin dikkat çeken yönlerinden biri de müellifin ifadesiyle yaklaşık elliden fazla kaynak kullanılarak oluşturulmuş olmasıdır.
Eserin Konu Başlıkları Eserde işlenen konulardan bazıları şunlardır: Rüşvet, cehalet, riya, taklidî imanın sebep olduğu kötü huylar, hakkı halka tercih etmek, bid‘atlerrden ve bid‘at ehlinden kaçınmak, sırat-ı müstakim üzere olmak, sultâna nasihatler vb.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. CENGİZ GÜNDOĞDU, "SİVÂSÎ, Abdülmecid", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sivasi-abdulmecid (15.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü