UA-128574582-4

Telif

Tuhfetü'l-mülûk

Yazar : Ali b. Rabben et-Taberî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 61
Eser Adı Tuhfetü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasen Alî b. Sehl Rabben et-Taberî 
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Rabben et-Taberî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 247
Vefat Tarihi Miladi 861
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Zirikli, el-A'lâm, c. 4, s. 288.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel