Telif

Meslekü's-selâtîn ve'l-mülûk ve tuhfetü'l-mülûk fî's-sülûk

Yazar : Ali el-Aydınî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 605
Eser Adı Meslekü's-selâtîn ve'l-mülûk ve tuhfetü'l-mülûk fî's-sülûk
Müellif Tam Künyesi Ali el-Aydınî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali el-Aydınî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1042
Vefat Tarihi Miladi 1632
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 238, s. 204.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel