UA-128574582-4

Telif

Kânûnnâme-i sultânî

Yazar : Aziz Efendi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 604
Eser Adı Kânûnnâme-i sultânî
Müellif Tam Künyesi Aziz Efendi
Müellif Bilinen Kısa Adı Aziz Efendi
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1041
Vefat Tarihi Miladi 1632
Dil Türkçe
Hattat-Müstensih Kanûn-nâme-i sultânî li ʻAzîz Efendi : Aziz Efendi's Book of Sultanic laws and regulations : an agenda for reform by a seventeenth-century Ottoman statesman, [Cambridge, Mass.] : Printed at Harvard University, Office of the University Publisher, 1985.
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Sultan IV. Murad'a takdim edilmek üzere kaleme alınan eser, dönemin sıkıntıları hakkında ıslahat maksadıyla kaleme alınmıştır. Eserde bu sıkıntılara dair çarelere yer verilirken önceki dönem kanunlarına da değinilmiştir. Konular arasında vezirlere, Kürt beylerine, seyyidlik iddiasında bulunan sahtekarlar, ulûfefe verilen kapıkulu askerlerine vb. yer verilmiştir. Eser dört bölüm ve bir hâtimeden müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları 1. Bölüm: Vezirlerle ilgili daha önce çıkarılan kanunlar. 2. Bölüm: Kapıkullarının ahvâli ve bunlara dair ıslâhâtlar. 3. Bölüm: Kürt beylerinin güçlü olduğu dönemler ve bu sürede hizmetleri, zayıflıkları ve bunlara dair ıslâhâtlar. 4. Bölüm: Sahte seyyidlerin artışını önleme. Hâtime: Yapılması gereken ıslâhâtlar.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh