UA-128574582-4

Telif

Risâle ile'l-küttâb

Yazar : Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 6
Eser Adı Risâle ile'l-küttâb
Müellif Tam Künyesi Ebû Gālib Abdülhamîd b. Yahyâ b. Sa‘d el-Kâtib
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 132
Vefat Tarihi Miladi 750
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı ed., Muhammed Kürd Ali, Resâilü’l-büleğā, Kahire: Matbaatü Lecnetü't-te'lîf ve't-tercüme ve'n-neşr, 1954. s. 222–226
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser müellif tarafından devlet kurumlarındaki kâtiplere hitaben yapılan çeşitli tavsiyeleri ihtiva eden küçük hacimli bir kitaptır. Eserde kâtipliğin önemi ve kâtiplerin sorumluluklarına, inşâ kaidelerine dair bilgilere ve kendilerini hatalardan sakındırmaları gerektiğine dair konulara vb. değinilmektedir.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel