UA-128574582-4

Telif

et-Tarîkü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 585
Eser Adı et-Tarîkü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Fatih
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03502-001
Varak Numarası 1b-38b vr.
Hattat-Müstensih Ubeydullah b. Mahmud b. Muhammed b. Mahmud
Yazma Kayıt Yeri Dimeşk
Yazma İstinsah Tarih 0764H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Nüshanın ferağ kaydında nüshanın Şam Emiri Tatay'a ithafen kaleme alındığı belirtilmektedir şöyle ki: وذلك المقر السيفي تطاي امير حاجب الحجاب بالشام المحروس. Bazı kaynaklar (Çolak, s. 373) eserin Emir Kansu Gavrî'ye yazıldığını belirtmekte ise de yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı üzere bu bilgi hatalıdır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel