UA-128574582-4

Telif

Risâle fî mâ yelzemü 'ale’l-mülûk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 574
Eser Adı Risâle fî mâ yelzemü 'ale’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 1002
Vefat Tarihi Miladi 1594
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01845-001
Varak Numarası 25 vr.
Hattat-Müstensih Cafer b. Receb
Yazma İstinsah Tarih 1007H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellifi meçhul olan ve Kanûnî Sultan Süleyman'a ithafen kaleme alınan bu eser daha çok şer'î hükümlere yönelik nasihatleri ihtiva etmektedir.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh