Tercüme

Tercüme-i nisâbü'l-ihtisâb

Yazar : Ali Cevherî Ali Çelebî.

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 569
Eser Adı Tercüme-i nisâbü'l-ihtisâb
Müellif Tam Künyesi Ali b. Bâlî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali Cevherî; Ali Çelebî.
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 992
Vefat Tarihi Miladi 1584
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Nuruosmaniye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01423
Varak Numarası 1b-84b vr.
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Şeyh Ömer b. Muhammed eş-Şâmî el-Hanefî'nin Nisâbü'l-ihtisâb adlı eserinin Türkçe tercümesi olup muhtasar olarak kaleme alınmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh