UA-128574582-4

Telif

Münşeâtü's-selâtîn

Yazar : Feridun Ahmed Bey

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 568
Eser Adı Münşeâtü's-selâtîn
Eserin Anılan Diğer İsimleri Mecmua-i Münşeati’s-selâtîn; Mecmua-i Münşeat-ı Feridun Bey
Müellif Tam Künyesi Feridun Ahmed Bey
Müellif Bilinen Kısa Adı Feridun Ahmed Bey
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 990
Vefat Tarihi Miladi 1583
Dil Türkçe
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı I-II, İstanbul: [Takvimhane-i Âmire Matbaası], 1274-1275.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Sokullu Mehmed Paşa aracılığıyla III. Murad’a takdim edilen bu eserde müellif uzun dönemden beri toplayıp arşivlediği resmi evraklardan; Hz. Peygamber'den başlayarak, Osmanlı devletinin önceki dönem sultânlarına kadar bir çok devlet başkanına ait Arapça, Türkçe ve Farsça belgeleri, mektupları, yazışmaları, anlaşmaları vb. kronolojik sıraya koyarak, içerisinde sultânlar, vezirler, meşâyih, ulemâ, imam-hatipler, baş hekimler, hakimler vb. devlet adamı, din ve ilim erbâbı kimselerin lakaplarının verildiği uzun bir giriş ve kendi telif ettiği Miftâh-ı Cennet adlı ahlak eserini de ilave ederek bir kitap oluşturur.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel