UA-128574582-4

Telif

Şurûtü'l-imâme ve's-siyâseti'l-memleke

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 563
Eser Adı Şurûtü'l-imâme ve's-siyâseti'l-memleke
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 986
Vefat Tarihi Miladi 1579
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 234, s. 200.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel