UA-128574582-4

Telif

er-Rütbetü'l-fâhira fî nesâihi'l-mülûk

Yazar : Ali el-Müttekî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 552
Eser Adı er-Rütbetü'l-fâhira fî nesâihi'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali el-Müttekî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali el-Müttekî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 975
Vefat Tarihi Miladi 1568
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. el-Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifin, c. 1, s. 746.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel