Telif

Tahrîrü'l-mevâiz ve'n-nesâih li-erbâbi'l-vilâyet ve'l-mesâlih

Yazar : Ahmed b. Hacer

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 543
Eser Adı Tahrîrü'l-mevâiz ve'n-nesâih li-erbâbi'l-vilâyet ve'l-mesâlih
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Hacer
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Hacer
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 973
Vefat Tarihi Miladi 1565
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 228, s. 201.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel