UA-128574582-4

Telif

Nehcü's-sülûk ilâ ma'rifeti sîreti'l-hulefâi ve'l-mülûk

Yazar : Ali b. Arrak el-Kinânî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 533
Eser Adı Nehcü's-sülûk ilâ ma'rifeti sîreti'l-hulefâi ve'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali b. Arrak el-Kinânî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Arrak el-Kinânî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 963
Vefat Tarihi Miladi 1556
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 226, s. 200.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel