UA-128574582-4

Telif

es-Sirâcü'l-vehhâc li def'i acâci kâtı‘ati'l-lecâc

Yazar : Kâtifî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 526
Eser Adı es-Sirâcü'l-vehhâc li def'i acâci kâtı‘ati'l-lecâc
Müellif Tam Künyesi Kâtifî
Müellif Bilinen Kısa Adı Kâtifî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 945
Vefat Tarihi Miladi 1539
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar Eser er-Rada'iyyat ve'l-harâciyyât (Tahran 1313, bl. 2, s. 94-168), Kelimâtü'l-muhakkıkin (Tahran 1315, Kum 1402, s. 240-314) ve el-Harâciyyât (Kum 1413) isimli derlemeler içinde çeşitli defalar basılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Kallek, İslam iktisat düşüncesi tarihi, s. 24, 215-226.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel