UA-128574582-4

Muhtasar

Muhtasarü’t-Tibri’l-mesbûk fî nesâihi'l-mülûk

Yazar : Ali eş-Şîrâzî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 525
Eser Adı Muhtasarü’t-Tibri’l-mesbûk fî nesâihi'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali eş-Şîrâzî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali eş-Şîrâzî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 945
Vefat Tarihi Miladi 1539
Dil Arapça
Eserin Türü Muhtasar
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 223, s. 199.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü