UA-128574582-4

Tercüme

Namei Tenser

Yazar : Reyhânî Ali b. Ubeyde

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 52
Eser Adı Namei Tenser
Müellif Tam Künyesi Ebü’l-Hasen Alî b. Ubeyde el-Kâtib er-Reyhânî el-Bağdâdî 
Müellif Bilinen Kısa Adı Reyhânî; Ali b. Ubeyde
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 219
Vefat Tarihi Miladi 834
Dil Arapça
Eserin Türü Tercüme
Notlar "Namei Tenser. Erdeşîr-i Bâbekân’ın oğlu zâhid ve bilge şehzade Tenser’in Taberistan Hükümdarı Cüşnesf Şah’ın (Güşnesf Şah) mektubuna yazdığı, Pehlevîce Nâme-i Tenser adıyla bilinen cevabın tercümesidir." İSMAİL DURMUŞ, "REYHÂNÎ, Ali b. Ubeyde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/reyhani-ali-b-ubeyde (30.11.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü