UA-128574582-4

Tercüme

Enîsü'l-mülûk

Yazar : Reyhânî Ali b. Ubeyde

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 51
Eser Adı Enîsü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ebü’l-Hasen Alî b. Ubeyde el-Kâtib er-Reyhânî el-Bağdâdî 
Müellif Bilinen Kısa Adı Reyhânî; Ali b. Ubeyde
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 219
Vefat Tarihi Miladi 834
Dil Arapça
Eserin Türü Tercüme
Notlar Detaylı bilgi için bkz. İSMAİL DURMUŞ, "REYHÂNÎ, Ali b. Ubeyde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/reyhani-ali-b-ubeyde (30.11.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü