UA-128574582-4

Telif

Muhtasar fi’s-siyâse ve umûri’s-saltana

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 493
Eser Adı Muhtasar fi’s-siyâse ve umûri’s-saltana
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 885'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1481'den sonra
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 1921
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Esere ilimlerin en şereflisinin ilmü'l-hikme (felsefe) olduğuna değinerek giriş yapan müellif bu ilmin fer'inin ahlak ilmi olduğunu belirtir. Akabinde ameli hikmetin üçüncü kısmına geçiş yaparak siyaset ilmine konuyu getirir. Ayrıca bu ilmi el-İlmü'ş-şerif olarak vasıflandıran müellif burada siyaset ilminin işlevine, öncekilerin de bu ilmi beş kısma ayırdığına değinir. Nitekim kendisi de eseri bu beş kısım üzere tertip etmiş, kaleme alırken de öncekilerin çeşitli eserlerinden istifade etmiş ve eserini muhtasar olarak değerlendirmiştir. Eser Sultan II. Beyazıd'a ithafen kaleme alınmıştır.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime]. 1. Kısım: [Nefsle ilgili hususlar: Ahlak, âdâb vb.]. 2. Kısım: Vezirler, emirler vb.'nin sultâna karşı itaatleri ve âdâbı. 3. Kısım: Hükümdarın emirler, işçiler vb. ile ilişkisi. 4. Kısım: Hükümdarın halkla ilişkisi. 5. Kısım: Hükümdarın düşmanları ile muamelesine, kalelerin fethine vb.'ye dair.
Eserin Telif Tarihi 885H-917H/1481M – 1512M
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü