UA-128574582-4

Telif

Îzâhü't-turuki'l-istikâme fî beyâni ahkâmi'l-vülâti ve'l-imâme

Yazar : Müberred Yusuf el-Müberred

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 484
Eser Adı Îzâhü't-turuki'l-istikâme fî beyâni ahkâmi'l-vülâti ve'l-imâme
Müellif Tam Künyesi Yusuf el-Müberred
Müellif Bilinen Kısa Adı Müberred; Yusuf el-Müberred
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 909
Vefat Tarihi Miladi 1503
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 205, s. 194.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel