UA-128574582-4

Telif

Siyerü'l-mülûk

Yazar : Ali Şîr Nevâî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 481
Eser Adı Siyerü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali Şîr Nevâî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali Şîr Nevâî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 906
Vefat Tarihi Miladi 1501
Dil Farsça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Yazmadır. Bursalı Mehmed Tahir, Siyasete müteallik asar-ı İslamiyye, no: 109, s. 17.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel