UA-128574582-4

Telif

Risâle fi's-saltana ve mâ li's-selâtîn ve mâ aleyhim

Yazar : Ömer b. Mûsâ b. Muhammed er-Recracî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 472
Eser Adı Risâle fi's-saltana ve mâ li's-selâtîn ve mâ aleyhim
Müellif Tam Künyesi Ömer b. Mûsâ b. Muhammed er-Recracî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ömer b. Mûsâ b. Muhammed er-Recracî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 886
Vefat Tarihi Miladi 1481
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 192, s. 187.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel