UA-128574582-4

Telif

Tuhfetu's-Selâtîn

Yazar : Musannifek

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 466
Eser Adı Tuhfetu's-Selâtîn
Müellif Tam Künyesi Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddîn b. Mes‘ûd eş-Şahrudî
Müellif Bilinen Kısa Adı Musannifek
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 875
Vefat Tarihi Miladi 1470
Dil Farsça
Eserin Türü Telif
Eserin Telif Tarihi 836/1432-33’den önce
Notlar Ümit Karaver Musannifek'in Avamil şerhi üzerine yaptığı doktora tezinde esere dair şu ifadeleri kullanmaktadır: "Kâtip Çelebî’nin verdiği bilgiye göre, 20 babtan oluşan, ahlâka dâir öğütler ve nasihatlar içeren bu Farsça eser, Şahruh’un oğlu Uluğ Bey (ö. 853/1449) için yazılmıştır. Musannifek 836/1432-33 tarihinde yazdığı Kaside-i Bürde şerhinde ve 841/1437-38 senesinde yazdığı Hakāiku’l-imân adlı eserinde bu kitabına atıf yapmıştır. Dolayısıyla eserin yazılış tarihi 836/1432-33’den öncedir. Yazma nüshasına ulaşılamamıştır." Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde bu adla künyesi verilen yazma nüshalar müellifin siyaset düşüncesine dair diğer bir eseri olan Tuhfetü'l-Vüzerâ adlı eserinin nüshalarıdır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel