UA-128574582-4

Telif

Kitâbü'l-imâme

Yazar : Ahmed el-Mehdî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 445
Eser Adı Kitâbü'l-imâme
Müellif Tam Künyesi Ahmed el-Mehdî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed el-Mehdî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 840
Vefat Tarihi Miladi 1437
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 182, s. 182.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel