UA-128574582-4

Telif

İskendernâme

Yazar : Ahmedî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 434
Eser Adı İskendernâme
Müellif Tam Künyesi Tâceddîn İbrâhîm b. Hızır el-Germiyânî el-Amasî el-Ahmedî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmedî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 815
Vefat Tarihi Miladi 1412
Dil Türkçe
Eserin Türü Telif
Eserin Çevirisi: Türkçe hz. Salih Demirbilek, Ahmedî'nin İskendernâme Adlı Eseri Üzerine İnceleme, (doktora tezi) Trakya Üniversitesi SBE, Edirrne, 2000.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Nizâmî’nin İskendernâme adlı eserinin hicrî 792'de (1390) Emir Süleyman'a ithafen kaleme alınan nazîresidir. Eser ayrıca Osmanlı tarihini ele alan manzûm eserlerin ilk örneklerindendir. Eser Makedonyalı Büyük İskender öncesi bazı olaylar ile onun hayatı, yolculukları, seferleri vb. faaliyetleri işlenmektedir. Eserin önemli bir yönü de Osmanlı devleti tarihine (Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân) yer veren bölümlerinin de olmasıdır. Konular dâstân başlığı altında işlenmekte ve bu bölümler kendi içinde giriş, gelişme ve sonuç ( mukaddime-i dâstân, matla‘-ı dâstân ve hâtime-i dâstân) bölümlerinden oluşmaktadır.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Salih Demirbilek, Ahmedî'nin İskendernâme Adlı Eseri Üzerine İnceleme, (doktora tezi) Trakya Üniversitesi SBE, Edirrne, 2000.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü