UA-128574582-4

Müntehab

Müntehâb min kitâbü's-sülûk ve'd-düvelü'l-mülûk li-İbn Nubate

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 427
Eser Adı Müntehâb min kitâbü's-sülûk ve'd-düvelü'l-mülûk li-İbn Nubate
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03690-008
Varak Numarası 130-133 vr.
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Müntehab
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser, İbn Nubate el-Mısrî’nin Kitâbü’s-sülûk ve’d-düveli’l-mülûk adlı eserinden seçilerek oluşturulmuş (müntehab) bir risaledir. Ancak risalenin sonunda el-‘Ikdü’l-ferîd’den bir pasaj da mevcuttur. Eserine insanın üç kuvveden müteşekkil olarak yaratıldığını belirterek giren müellif, onun temyiz ve nutuk gücüyle diğer canlılardan ayrıldığını belirtir. Ancak Allah bazı insanları diğerlerine üstün kılmıştır. En üstün olanlar nebiler ve Allah tarafından gönderilen elçilerdir. Nebilerden sonra insanların en üstünü ise hükümdarlardır (melik). Bunun yanında eserinde siyasetin de tarifini veren müellif, siyaseti dünya ve ahiret maslahatına götüren tedbir olarak tarif eder.
Eserin Konu Başlıkları Birinci Kısım: Hükümdarın kendi hususunda siyaseti 1. Fasıl: Hükümdarın ahlâkı. 2. Fasıl: Hükümdarın mülkünde ihtiyaç duydukları 3. Fasıl: Hükümdarın vakit tanzimi [İkinci Kısım]: Siyaset-i âmme.
Notlar Halet efendi nr. 0765 bundan istinsah edilmiş bir nüshadır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel