UA-128574582-4

Telif

Mir’âtü’l-mülûk

Yazar : Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 426
Eser Adı Mir’âtü’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 808
Vefat Tarihi Miladi 1406
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01890
Varak Numarası 86 vr.
Yazma İstinsah Tarih 0943H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Sultanların Aynası; Ahmed Bin Hüsameddin Amâsî ve Eseri Mirâtu'l-Mülûk, haz. Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016.
Eserin Çevirisi: Türkçe Sultanların Aynası; Ahmed Bin Hüsameddin Amâsî ve Eseri Mirâtu'l-Mülûk, haz. Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser yazıldığı devirde henüz Osmanlı devltenin başına geçmemiş olan Amasya hâkimi Çelebî Mehmed için milâdî 1406 tarihinde kaleme alınmıştır. Bu anlamda eser Osmanlı siyaset literatüründe ilkler arasında yer alır. Klasik felsefî ahlak ve nasihatnâme türü iki ayrı örneğin bir araya getirildiği bu eserde ilk bölüm daha çok Aristo, Eflâtun, Galen gibi Yunan felesefe geleneği ahlak anlayışının tezahür ettiği Nasirüddin et-Tûsî'nin Ahlâk-ı Nâsirî'sinin, ikinci bölüm ise Ebû Hâmid el-Gazzâlî'nin Nasîhatü'l-mülûk'unun kaynaklığıyla oluşturulmuştur. Eser ilk bölümde daha çok tehzîbü'l-ahlâk:, ahlak ilminin mebadi' ve makâsıdı, tedbîrü'l-menzil ve tedbîrü'l-müdün konularını ihtiva etmektedir. İkinci bölüm ise nasihat, hikayeler ve tavsiyelerden müteşekkildir. Bu bölümler de kendi içinde makale ve fasıllara ayrılmıştır.
Eserin Konu Başlıkları Birinci kısım: Tehzîbü'l-ahlâk. 1. Makâle: Ahlakın ilkeleri 1-6. Fasıl: Bu ilmin mevzûsu ve mebâdîsi ve şerefi, marifet-i nefs, nefsin kuvveleri, insaın mahlukat içindeki yeri, insanî nefsin kemal ve noksan olanları, kemale ermekten maksadın hayır ve saadet olması. 2. Makâle: [Bu ilmin] maksadı. 1-4. Fasıl: Mizacın tanımı ve hakikati, faziletlerin çeşitleri-mekârim-i ahlâk, adaletin diğer faziletler üzerindeki üstünlüğü, nefsin hastalıklarının tedavisi: cehalet, öfke, ölüm korkusu, hüzün ve hasedin ilaçları. 3. Makâle: Tedbîr. 1. Sınıf: Tedbîr-i menzil. 1-5. Fasıl: Evin ihtiyaçlarının sebepleri ve erkanın beyanı, malların ideresi, ailenin idaresi, evlatların ve ebeveynin tebdir ve siyaseti hakkında, genel âdâb kuralları: konuşma ve yemek yeme âdâbı, ana-babaya hizmet âdâbı, köle ve hizmetçilerin idaresi/siyaset. 2. Sınıf: Siyaset-i müdün. 1-3. Fasıl: İnsanın temeddüne ihtiyacı, hükümdarın siyaseti ve hükümdarlık âdâbı, hükümdara ittiba etme siyseti ve âdâbı. İkinci kısım: Nasihatler, hikaye ve tavsiyeler/vasiyet. 1. Fasıl: Nasihatü'l-mülûk, ulemaya izzet ettmek, padişahın zulmü. 2. Fasıl: Siret-i vüzerâ. 3. Fasıl: Hükemânın tavsiyeleri/vasiyet: âdâb-ı Kisrâ.
Eserin Telif Tarihi 1406M
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: Sultanların Aynası; Ahmed Bin Hüsameddin Amâsî ve Eseri Mirâtu'l-Mülûk, haz. Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe