UA-128574582-4

Telif

Mehâsinü'l-mülûk ve mâ yecibü en yütbea fî hidmetihim mine'l-âdâb

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 422
Eser Adı Mehâsinü'l-mülûk ve mâ yecibü en yütbea fî hidmetihim mine'l-âdâb
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 795
Vefat Tarihi Miladi 1393
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 176, s. 178.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü