UA-128574582-4

Telif

el-Hisbe ve'd-dûr ma yahtassu bihi'l-imâ ve ğayruhû mine'l-ümûr

Yazar : Abdullah b. Ebi’n-Necm

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 350
Eser Adı el-Hisbe ve'd-dûr ma yahtassu bihi'l-imâ ve ğayruhû mine'l-ümûr
Müellif Tam Künyesi Abdullah b. Ebi’n-Necm
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullah b. Ebi’n-Necm
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 653
Vefat Tarihi Miladi 1256
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 136, s. 159.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh