UA-128574582-4

Telif

et-Tedbîrâtü'l-ilâhiyye

Yazar : İbnü'l-Arabî Muhyiddin

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 344
Eser Adı et-Tedbîrâtü'l-ilâhiyye
Müellif Tam Künyesi Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Arabî; Muhyiddin
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 638
Vefat Tarihi Miladi 1240
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî islâḥi’l-memleketi’l-insâniyye. İbnü’l-Arabî bu eserinde, Aristo’ya nisbet edilen siyasete dair bir eseri kendi sistemi bağlamında yeniden kaleme almıştır (nşr. Henrik Samuel Nyberg, Leiden 1919). Eser Ahmed Avni Konuk tarafından tercüme ve şerhedilmiştir (nşr. Mustafa Tahralı, İstanbul 1991). MAHMUD EROL KILIÇ, "İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-arabi-muhyiddin#1 (02.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tasavvuf