UA-128574582-4

Telif

İskendernâme

Yazar : Nizâmî-i Gencevî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 333
Eser Adı İskendernâme
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed Cemâlüddîn İlyâs b. Yûsuf b. Zekî Müeyyed
Müellif Bilinen Kısa Adı Nizâmî-i Gencevî
Yüzyıl (Hicri) 7.
Yüzyıl (Miladi) 13.
Vefat Tarihi Hicri 611
Vefat Tarihi Miladi 1214
Dil Farsça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Şarafnâma, nşr. A. A. Alizâde, 1947.
Notlar "İskendernâme. 597’de (1201) yazılan “Şerefnâme” ile 607’den (1211) sonra kaleme alınan “İḳbâlnâme” başlıklı iki bölümden meydana gelir. “Feûlün feûlün feûlün feûl” vezniyle nazmedilmiş olan birinci bölüm yaklaşık 10.000 beyitten meydana gelir. Burada İskender’in soyu, karanlıklar ülkesine gitmesi, Rûm’a dönmesi ve fetihleri anlatılır. 3700 beyit civarında olan ikinci bölümde İskender daha çok bir filozof ve peygamber olarak takdim edilir. Derin felsefî meselelere girilen bu bölümde Nizâmî’nin bilgisi, engin kültürü ve yüksek anlatım gücü dikkat çeker. İskendernâme Berthels’in gözetiminde Bakü’de yayımlanmıştır (Şarafnâma, nşr. A. A. Alizâde, 1947; İkbâlnâma, F. Babaev, Bakü 1947). Fars ve Türk edebiyatlarında birçok şairin nazîre yazdığı eseri H. Wilberforce İngilizce’ye (London 1881), K. Lipskerov Rusça’ya (Bakü 1958) ve J. C. Bürgel Almanca’ya (Zurich 1991) çevirmiştir. Ḫamse ayrıca Külliyyât-ı Ḫamse-i Ḥakîm Niẓâmî Gencevî adıyla da yayımlanmıştır (Tahran 1366 hş.)." MEHMET KANAR, "NİZÂMÎ-i GENCEVÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nizami-i-gencevi (02.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü