Telif

Hüsnü'l-‘ibâre fî fazli'l-hilâfe ve'l-imâre

Yazar : Ahmed ez-Zehebî el-Endelüsî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 321
Eser Adı Hüsnü'l-‘ibâre fî fazli'l-hilâfe ve'l-imâre
Müellif Tam Künyesi Ahmed ez-Zehebî el-Endelüsî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed ez-Zehebî el-Endelüsî
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Vefat Tarihi Hicri 601
Vefat Tarihi Miladi 1204
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 125, s. 154.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel