UA-128574582-4

Telif

Letâifü's-siyâse fî ahkâmi'r-riyâse

Yazar : İbnü'l-Hac el-Kanavi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 318
Eser Adı Letâifü's-siyâse fî ahkâmi'r-riyâse
Müellif Tam Künyesi İbnü'l-Hac el-Kanavi
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Hac el-Kanavi
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Vefat Tarihi Hicri 599
Vefat Tarihi Miladi 1202
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 123, s. 152.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü