UA-128574582-4

Telif

Encümü's-siyâse

Yazar : Abdullah el-Mâlikî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 305
Eser Adı Encümü's-siyâse
Müellif Tam Künyesi Abdullah el-Mâlikî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullah el-Mâlikî
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Vefat Tarihi Hicri 574
Vefat Tarihi Miladi 1179
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 120, s. 152.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü