UA-128574582-4

Telif

Çehâr Makâle

Yazar : Arudi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 302
Eser Adı Çehâr Makâle
Müellif Tam Künyesi Nizâm Arûdî
Müellif Bilinen Kısa Adı Arudi
Yüzyıl (Hicri) 6.
Yüzyıl (Miladi) 12.
Vefat Tarihi Hicri 552
Vefat Tarihi Miladi 1157
Dil Farsça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Çehar makale-i Aruzi, tsh. Muhammed Kazvini; nşr. Muhammed Muin, Tahran: Çap-ı Taban, 1952.
Eserin Çevirisi: Türkçe Tıb ilmi ve meşhur hekimlerin mahareti = La science medicale et habilite des medecines celebres, haz. Ahmet Süheyl Ünver; çev. Muallim Baki. -- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 1936. 81 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Genel anlamda ilimler kitabı mahiyetinde olan bu eser dört ayrı makalede dört ayrı ilim-sanat dalını işlemektedir. İlk olarak merâtibü'l-mevcûdat ile eserine giriş yapan müellif insan türünün yaratılışı ve kuvvelerine değinmiş, akabinde de ilk makalede kâtiplik sanatı (ilm), mahiyeti ve yetkin bir kâtip olmanın keyfiyeti ele alınmıştır. Sonraki bölümlerde şiir sanatı, şairlik, astronomi ilmi ve son olarak da tıp ilmine dair bölümler sıralanmıştır. Eser toplamda bir mukaddime ve dört makaleden oluşmaktadır.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Sebeb-i te'lîf. 1-5. Fasl: Merâtibü'l-mevcûdât, insanın kuvveleri, insanın yaratılışı, eserin dört makale olarak taksim edilmesinin sebebi. 1. Makale: Kâtiplik sanatının mahiyeti ve beliğ yetkin bir kâtipliğin keyfiyeti. 2. Makale: Şiir sanatının (ilm-i şiir) mahiyeti ve şairin salahiyeti. 3. Makale: İlm-i nücûmun mahiyeti ve müneccim. 4. Makale: Tıb ilminin mahiyeti, tabibin rehberliği ve bunun keyfiyeti.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü