UA-128574582-4

Telif

İlmü'l-vizâra

Yazar : Ali b. Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 288
Eser Adı İlmü'l-vizâra
Müellif Tam Künyesi Ali b. Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali b. Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 500
Vefat Tarihi Miladi 1110
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 106, s. 144.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel