Telif

Risâle-i nasîhât-ı fahrü’l-vüzerâ

Yazar : Hâce Abdullâh Herevî Abdullâh el-Ensârî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 282
Eser Adı Risâle-i nasîhât-ı fahrü’l-vüzerâ
Eserin Anılan Diğer İsimleri Nasihatnâme, Malālât fi’l-meviza li-Nizâmilmülk
Müellif Tam Künyesi Ebû İsmâîl Abdullâh b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî
Müellif Bilinen Kısa Adı Hâce Abdullâh Herevî; Abdullâh el-Ensârî
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 481
Vefat Tarihi Miladi 1089
Dil Farsça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Reşid Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01320
Varak Numarası 1b-6a vr
Hattat-Müstensih Muhammed Mü'minü'l-Kâtib
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser hükümdarlara yönelik çeşitli ahlâkî nasihatlere yer veren küçük bir kitaptır.
Notlar Laleli nr. 03733 134a-135a varağındaki nüsha aynı adla anılmasına rağmen farklı bir eseri andırmaktadır. Reşid Efendi nüshası muhtasarı andırmaktadır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü