Telif

el-Mahbûk bi't-tarîki'l-meslûk fî-mâ yasna‘u'l-mülûk

Yazar : Abdü'l-Mecîd el-İhşîdî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 250
Eser Adı el-Mahbûk bi't-tarîki'l-meslûk fî-mâ yasna‘u'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Abdü'l-Mecîd el-İhşîdî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdü'l-Mecîd el-İhşîdî
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 435
Vefat Tarihi Miladi 1044
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. el-Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifin, c. 1, s. 620.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel