UA-128574582-4

Telif

Edebü's-sultân

Yazar : Kazzâz Ebû Abdillah Muhammed

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 232
Eser Adı Edebü's-sultân
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdillâh Muhammed b. Ca‘fer b. Ahmed el-Kazzâz el-Kayrevânî et-Temîmî en-Nahvî
Müellif Bilinen Kısa Adı Kazzâz; Ebû Abdillah Muhammed
Yüzyıl (Hicri) 5.
Yüzyıl (Miladi) 11.
Vefat Tarihi Hicri 412
Vefat Tarihi Miladi 1021
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. el-Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyetü'l-arifin, c. 2, s. 61.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü