UA-128574582-4

Telif

el-İ'lâm bi-menâkıbi'l-İslâm

Yazar : Âmirî Ebü’l-Hasan

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 209
Eser Adı el-İ'lâm bi-menâkıbi'l-İslâm
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasen Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî
Müellif Bilinen Kısa Adı Âmirî; Ebü’l-Hasan
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 381
Vefat Tarihi Miladi 991
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar el-ʿİlâm bi-menâkıbi’l-İslâm. Râgıb Paşa Kütüphanesi’nde yazma bir nüshası bulunan eseri Rosenthal The Excellence of Islam in Relation to Royal Autority adıyla tanıtmış ve sadece siyasetle ilgili kısmını İngilizce’ye tercüme ederek neşretmiştir (IQ, III, 46-52). Kitap Ahmed Abdülhamîd el-Gurâb tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1967). MAHMUT KAYA, "ÂMİRÎ, Ebü’l-Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amiri-ebul-hasan (02.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe