UA-128574582-4

Telif

el-Emed 'ale’l-ebed

Yazar : Âmirî Ebü’l-Hasan

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 208
Eser Adı el-Emed 'ale’l-ebed
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Hasen Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî
Müellif Bilinen Kısa Adı Âmirî; Ebü’l-Hasan
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 381
Vefat Tarihi Miladi 992
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Servili
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00179
Varak Numarası 75b-110a vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Kitâbu’l-emed 'ale’l-ebed: sonsuzluk peşinde (metin-çeviri), ed. İlhan Kutluer, çev. Yakup Kara, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
Eserin Çevirisi: Türkçe Kitâbu’l-emed 'ale’l-ebed: sonsuzluk peşinde (metin-çeviri),ed. İlhan Kutlue, çev. Yakup Kara, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumunu incelemek amacıyla hicri 375 (985) yılında kaleme alınan bu eser genel olarak nefs, bilgi, ahlak, tarih, metafizik, ahiret konularına; detaylı olarak incelendiğinde ise bilginin kaynağı, kadîm tarih, hikmet, ruh, ölüm, akıl, saâdet, erdemler, dua, sihir, Tanrı-âlem ilişkisi, alemler, meleklik, ahiret hayatı vb. konularına değinmektedir. Girişinde müellifin tek tek zikrettiği on yedi eser dikkate alındığında eserin kısa bibliyografik yönleri de mevcuttur. Eserin siyaset düşüncesi açısından önemi bireysel ahlaka, kadim tarihî verilere, hikmet ve nübüvvet meselesine değinmesidir. Eser toplamda bir mukaddime yirmi fasıldan müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1-5. Fasıl: Bilginin kaynağı, kadîm tarih (peygamberler ve dinler tarihi), hikmetin beş sütunu, nebevî hikmetin kaynağı, ruhun güçleri. 6-10. Fasıl: Ölüm, bilgelik ahlâkı, akleden nefs, saadet ve faziletler, insanın iyi boyutu, 11-15. Fasıl: Mutlak ve şartlı erdemler, dua, sihir, metafizik meselelerin geometri ve fizik ilkeleriyle izahı, [insanî nefsin cevherliği], aklın aydınlanmasında din ve hikmetin desteği 16-20. Fasıl: [Alemler]: yüce alem-aşağı alem/Tanrı-alem ilişkisi, tabiatçıların nefis görüşünün eleştirisi, meleklik ve hayvanlık arasında, ahiret hayatı, kurtuluşa erenler.
Eserin Telif Tarihi 0375H
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: Kitâbu'l-emed 'ale'l-Ebed: Sonsuzluk Peşinde (metin-çeviri). ed. İlhan Kutluer, çev. Yakup Kara, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Felsefe