UA-128574582-4

Telif

Mehâsinü'l-mülûk

Yazar : Ali el-Ferrâ

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 193
Eser Adı Mehâsinü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali el-Ferrâ
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali el-Ferrâ
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 352
Vefat Tarihi Miladi 963
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 71, s. 129.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel