UA-128574582-4

Telif

Ünsü zevi'l-fadli fi'l-vilâye ve'l-azl

Yazar : Nu'mân Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 192
Eser Adı Ünsü zevi'l-fadli fi'l-vilâye ve'l-azl
Müellif Tam Künyesi Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân
Müellif Bilinen Kısa Adı Nu'mân; Abdülaziz b. Hâcib en-Nu'mân
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 351
Vefat Tarihi Miladi 961
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin, c. 2, s. 156.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel