UA-128574582-4

Telif

el-Küttâb ve siyâsetü'l-memleke ve sîretü'l-hulefâ

Yazar : İbnü'l-Cerrâh Ali b. Îsâ

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 168
Eser Adı el-Küttâb ve siyâsetü'l-memleke ve sîretü'l-hulefâ
Müellif Tam Künyesi Ebü’l-Hasen Alî b. Îsâ b. Dâvûd b. el-Cerrâh
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Cerrâh; Ali b. Îsâ
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 334
Vefat Tarihi Miladi 946
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin, c. 2, s. 483.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tarih