UA-128574582-4

Telif

el-İmâre

Yazar : Zübeyrî Ahmed b. Süleyman el-Basrî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 146
Eser Adı el-İmâre
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Süleyman el-Basrî ez-Zübeyrî
Müellif Bilinen Kısa Adı Zübeyrî; Ahmed b. Süleyman el-Basrî
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 318
Vefat Tarihi Miladi 929
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin, c. 1, s. 147.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel