UA-128574582-4

Telif

Kitâbü'l-harâc

Yazar : Ahmed b. Süleyman b. Beşşâr el-Kâtib

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 145
Eser Adı Kitâbü'l-harâc
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. Süleyman b. Beşşâr el-Kâtib
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. Süleyman b. Beşşâr el-Kâtib
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 312
Vefat Tarihi Miladi 925
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, s. 168.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh