Telif

el-İmâme

Yazar : Kummî Abdullah b. Cafer

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 130
Eser Adı el-İmâme
Müellif Tam Künyesi Abdullah b. Cafer el-Kummî
Müellif Bilinen Kısa Adı Kummî; Abdullah b. Cafer
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 310
Vefat Tarihi Miladi 922
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin, c. 2, s. 234.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam